Активности

Ваншколске активности:

Сталне активности су:IMG_8847

  • Тестирање деце од стране логопеда (октобар),
  • Новогодишњи маскенбал (последњи викенд у децембру),
  • Играоница – час у коме су родитељи паралелни учесници часа (јануар),
  • Посета школи (април),
  • Посета сеоском домаћинству (мај),
  • Јавни час (јун).