Запослени

Васпитно-образовни систем „Лилипута“ посебну пажњу посвећује избору свог кадра. Имајући у виду осетљивост популације са којом радимо, као и важност васпитно-образовне улоге наше установе, развијен је систем приступа запослених. Тако тренутно раде:

  • Нина Прокић Јојић – дипломирани васпитач и наставник разредне наставе
  • Јулија Ерић – професор разредне наставе
  • Данка Мариновић – професор разредне наставеteacher
  • Ивана Чоловић – професор енглеског језика
  • Драгана Шаренац– професор немачког језика
  • Весна Николић  – дипломирани логопед и олигофренолог
  • Татјана Лишанчић – секретар
  • Даринка Миленковић  – књиговођа
  • Весна Марковић – професор енглеског језика