Кутак за родитеље

index 7Праћење напредовања

Уз свакодневни контакт, родитељи бивају обавештени о раду и залагању своје деце. Деца су мотивисана беџевима који се добијају за целодневни труд. Месечно их вреднујемо словним оценама, а на крају године пишемо свеобухватан извештај који говори о томе како је дете напредовало у току године по одређеним областима.