Програм

Концепт

У раду са децом оријентисани смо на њихов целовити развој. Изабрани програми, методе и техника рада обезбеђују холистички приступ тј. да се стимулише сваки сегмент дечјег развоја (емоционални, социјални, интелектуални, графомоторни, креативни) и интересовања.

Веома нам је важно да поштујући  индивидуални темпо развоја сваког детета, пратимо и откривамо тзв. критички период за развој појединих аспеката. Тада је дете најспремније за  одређену врсту обуке и учења у складу са својим диспозицијама и могућностима.

Деца су организована у малим групама до 7 (или максимално 8) полазника тако да имамо оптималне могућности за радионичарски рад (у кругу, без првог и последњег). Свака група има своје име.

Програм

Програм је подељен у два дела. Први смо назвали предбукварском наставом и он је усмерен на:

 • психолошку припрему,4362
 • развијање моторике руке,
 • развој говорних вештина,
 • развијање логичког мишљења,
 • социјализацију,
 • усвајање манира и лепог понашања,
 • уклапање у колектив,
 • прихватање одговорности.

Сваки сусрет је посвећен некој теми (типа: Породица, Моје порекло, Живо и неживо, Хигијена…) и свака је пропраћена одговарајућом бајком, басном, причом, драматизацијом, рецитацијом, песмом. Теме смо поделили по месецима:

 • Септембар:   „Хајде да се дружимо“
 • Октобар:       „Зашто је октобар детињаст месец“
 • Новембар:    „Куд моја нога крене, природа је опомене“
 • Децембар:    „Хладно је свима, стигла је зима“
 • Јануар:         „Срећна слава, домаћине“
 • Фебруар:        „Небом шета месец жут, звездице му показују пут“
 • Март:             „Волим, дакле постојим“
 • Април:           „Бољега фарбара нема од априла“
 • Мај:               „Мајско цвеће“
 • Јун:                „Лепо нам је било“

Од првог дана наши предшколци користе рачунар као учило.

Све активности су динамичне, што одговара узрасним потребама деце.

Други део програма је посвећен школском програму у опсегу који је неоптерећујући за дати узраст. Читав програм је у складу са моделом општих основа предшколског програма, прописаног од стране  Министарства просвете РС.

Програм обухвата укупан фонд од 128 часова.

Језици

Jezici

 Учење страних језика су додатне активности за које се полазници опредељују.Узраст полазника је различит – од 4 године доодраслих, тако да смо прерасли у центар за целу породицу. Ради се у малим групама до 7 полазника (8 максимално), као и кроз индивидуални рад – по жељи. Настава страног језика организује се два пута недељно по један час у трајању од 45 мин. (укупанфонд: 64 часа).

Користимо уџбенике проверене у свим земљама света: Оксфорд, Кембриџ, Макмилан, Лонгман, Хубер…

Рад са логопедом  

Одвија се у индивидуалним контактима и часовима са нашим логопедом по потреби и жељи родитеља у трајању од 30 мин.